background
logotype
image1 image2 image3

 

1ère série
Omori Ryu : Shoden
(Position Seiza)

 

2ème série
Hasegawa Eishin Ryu : Chuden
(Position Tate Hiza)

 1. Shohatto
 2. Sato
 3. Uto
 4. Atarito
 5. Inyoshintai
 6. Ryuto
 7. Junto
 8. Gyakuto
 9. Seichuto
 10. Koranto
 11. Guakute Inyoshintai
 12. Batto
                  
 1. Yoko Gumo
 2. Tora Issoku
 3. Ina Zuma
 4. Uki Gumo
 5. Yamashita Oroshi
 6. Iwanami
 7. Uroku Gaeshi
 8. Nami Gaeshi
 9. Taki Itoshi
 10. Nuki Uchi

 

 


christophe marie eric-24b5c 

montage vdb-36940

 

3ème série Okuden
Enseignement Profond (Position Tate Hiza)

 

3ème série Okuden
Enseignement Profond (Position Tachi waza)

 1. Kasumi
 2. Sune Gakoi
 3. Towaki
 4. Tozume
 5. Shiho Giri
 6. Tanashita
 7. Ryozume
 8. Tora Bashiri
 
                                      

 

 1. Yukitsure
 2. Tsure Dachi
 3. Somakuri
 4. Sodome
 5. Shinobu
 6. Yikichigai
 7. Sode Suri Gaeshi
 8. Monyu (Moniri)
 9. Kabezoe
 10. Uke Nagashi
 11. Itomagoi

Les séries en vidéo :

 

 

 

2019  Bushido 2000   globbersthemes joomla templates